شرایط فروش طلا به بنکداران

همکاران عزیز برای خرید طلا به صورت اعتباری میتوانند باسپردن سند ملکی تا ۶۰%  از ارزش سند خود را به صورت نقد و اقساط از ما با حداقل سود طلا و مصنوعات طلا را خرید نمایید. 

هم چنین میتوانید برای اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید.

شماره تماس : ۰۲۱۴۴۳۸۰۲۱۸

برای محاسبه اقساط با کلیک برمحاسبه اقساط یادکمه زیر مبلغ و تعداد ماه ها را وارد نموده و کلید محاسبه را بزنید تا مبلغ قسط در هر ماه نمایش داده شود.

محاسبه اقساط

    شرایط فروش طلا به ویترینداران

همکاران عزیز برای خرید طلا به صورت اعتباری میتوانند باسپردن سند ملکی تا ۶۰%  از ارزش سند خود را به صورت نقد و اقساط از ما با حداقل سود طلا و مصنوعات طلا را خرید نمایید. 

هم چنین میتوانید برای اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید.

شماره تماس : ۰۲۱۴۴۳۸۰۲۱۸

برای محاسبه اقساط با کلیک برمحاسبه اقساط یادکمه زیر مبلغ و تعداد ماه ها را وارد نموده و کلید محاسبه را بزنید تا مبلغ قسط در هر ماه نمایش داده شود.

محاسبه اقساط

 شرایط فروش طلا به مشتریان

خرید تا سقف ۵میلیون تومان با چک کارمند شاغل یا بازنشسته دولتی.

خرید از سقف ۵ تا ۵۰میلیون تومان با ترهین سند اتومبیل متناسب با خرید.

خرید از ۵۰میلیون تومان به بالا با ترهین سند ملکی.

هم چنین میتوانید برای اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید.

شماره تماس : ۰۲۱۴۴۳۸۰۲۱۸

برای محاسبه اقساط با کلیک برمحاسبه اقساط یادکمه زیر مبلغ و تعداد ماه ها را وارد نموده و کلید محاسبه را بزنید تا مبلغ قسط در هر ماه نمایش داده شود.

محاسبه اقساط

فروش اقساطی طلا

شما مشتریان گرامی میتوانید از طریق فرم های زیر و پرکردن آنها مقدار طلای درخواستی خودرا محاسبه نموده و هم چنین میزان اقساط خود درماه را حساب نمایید.

محاسبه اقساط محاسبه قیمت طلا